Facility Management

Säkerhet

Industriräddningstjänst, bevakning, besökshantering och länkar till trafikregler med mera

Gå till tjänster inom säkerhet

Arbetsplatsservice

Tjänster för ditt dagliga arbete, såsom kaffe- och vattenmaskiner, lokalvård och posthantering

Gå till arbetsplatsservice

Fastighetsservice

Byggprojekt, lokalplanering, kartportal, byggnadsunderhåll och andra tjänster för fastighet och utemiljö

Gå till fastighetsservice

One person standing in the foreground and three persons standing behind.

Produktionsservice

Avfallshantering, datanät och distribution av exempelvis el, vatten, olja, gas, syra, ånga och tryckluft

Gå till produktionsservice

Tillträde till industriområdet

Här hittar du som är besökare, entreprenör eller ska leverera gods till industriområdet information om vad du behöver veta innan du anländer.

Läs mer

Matsedel

Se veckans meny på våra personalrestauranger som drivs av Compass Group.

Veckans matsedel