Tillträde till industriområdet

Tillträde till industriområdet kan ske på tre olika sätt.

Tillträde som besökare

Som besökare ska du ha en besöksmottagare som tar hand om dig under din vistelse. Det är besöksmottagaren som föranmäler dig i vårat besökssystem innan du ankommer till industriområdet och ger dig den information du behöver för att ditt besök ska vara lyckat.

Vi har bara möjlighet att ta emot besökare i Centralporten.

Tillträde som entreprenör eller konsult

Ska du till industriområdet för att utföra arbete som entreprenör eller konsult ska den som beställer jobbet eller uppdraget ordna så att det finns passerkort.

Grundkrav för att få passerkort och utföra jobb är att du ska ha genomfört "SSG Entré grund" och vår lokala utbildning SSG Entre Sandvikens industripark.

Passerkort kvitteras ut i Centralporten.

Mer information om SSG.

Säkerhet och miljö

Säkerhet & Miljö-foldern innehåller kortfattad information för de som arbetar eller har sin arbetsplats på industriområdet.

Tryckta upplagor finns att hämta i Centralporten.

Mer information än vad som står i foldern för olika ämnen finns att hitta i dessa länkar:

Foldern på svenska i PDF-format

Sakerhet_och_miljo_SWE.pdf (PDF-dokument, 913 kB)

Foldern på engelska i PDF-format

Sakerhet_och_miljo_ENG.pdf (PDF-dokument, 801 kB)

Tillträde för lastbilar och gods

Lastbilar och godstransporter måste kunna uppge vilket ordernummer transporten tillhör för att bli insläppt. Ordernummer ska framgå av beställning, fraktsedel eller annan dokumentation som tillhör leveransen. Vid osäkerhet kontakta beställaren av leveransen.

Alla transporter till industriområdet går via lastbilsvågen i Centralporten.

Hitta till Centralporten

Adress till Centralporten är Järnverksleden 8, Sandviken

SSG

SSG Entre är framtagen tillsammans med industrin och är en industristandard inom entreprenörssäkerhet.

Information om och beställning av passerkort