FM Säkerhet

FM Säkerhet levererar stöttande funktioner till sitens arbetsplatser. Avdelningen förser enheterna med bevakning, utryckning och rådgivning inom brandskydd samt kompetens inom säkerhetsteknik.

Tjänsterna ska levereras med hög kompetens och god kvalitet och vara anpassade till kundernas behov.

Information om vårt brandförsvar

Information om tjänsterna bevakningen utför.

Information om service, underhåll och installation av säkerhetsanläggningar.

Uppdrag som våran brandingenjör kan hjälpa till med.

Ring +46 (0)26 426 10 00

  • Ange vad som hänt och var någonstans
  • Ange hänvisningsplats
  • Möt upp vid hänvisningsplats

Information om olika typer av larm som finns på industriområdet

Information om hur man får tillträde till industriområdet