Avfallshantering

I tjänsteområdet avfallshantering ingår interntransport, mottagning, hantering och omhändertagande av olika slags avfall.

Har du frågor eller behöver beställa tjänster kring avfallshantering eller slam- och sugbilar, kontakta oss på telefon:

Växel

Telefon: +46 (0)26-426 33 99
Tonval: 1-4
1. Hämtning av avfall vid miljöstationer
2. Beställning av slamsugare eller spolbil
3. Övriga frågor om avfallshantering
4. Tjänsteägare avfallshantering

Sektionschef

Telefon: +46 (0)70 616 45 73