Produktionsservice

Här hittar du information om Facility Managements tjänster inom produktionsservice.

Information om tjänster kring Avfallshantering.

Information om tjänsterna som Eldistribution utför.

Information om tjänsterna som Gas, Olja & Syra levererar och utför.

Information om tjänsteleveransen för Dricks- & Industrivatten.

Information kring tjänsterna från Ånga & tryckluft.

Information om tjänster för viss kontroll- och besiktningspliktig utrustning (gäller lyftanordningar, lyftredskap, lagerinredning och trycksatt anordning).