Fastighetsservice

Här hittar du information om Facility Managements tjänster för fastighet och utemiljö.

För mer information om tjänster som Facility Management hanterar se Tjänstekatalogen. För att få mer information angående tjänster som ingår i fastighetsservice, besök sidor längst ner.

Felanmälan och beställning av uppdrag

För att göra en felanmälan och beställa ett uppdrag, kontakta FM kundsupport på telefon eller e-post:

Telefon +46 (0)26 426 14 00
E-post FM.support@alleima.com

Konstruering och projektering av byggnads- och installationskonstruktioner

Process för etableringstillstånd och ansökningsblankett

Utemiljö tillhörande Sandviks Industripark i Sandviken

Kartportalen är alltid online med senaste information om anläggningar och infrastruktur ovan och under mark på Sandvikens Industripark.

Tillsyn och skötsel samt felavhjälpande och planerat underhåll