Arbetsplatsservice

Arbetsplatsservice innefattar mycket av det som berör dig i ditt dagliga arbete och nedan finner du ytterligare information om allt från vilka tjänster FM har möjlighet att erbjuda, vilka kontaktpersoner ni kan vända er till samt en hel del hyresinformation som är till för dig som är Hyresgäst i Alleimas lokaler.

Felanmälan och beställning av uppdrag

För att göra en felanmälan och beställa ett uppdrag, kontakta FM kundsupport på telefon eller e-post:

Telefon +46 (0)26 426 14 00
E-post fm.support@alleima.com

I tjänsten ingår leverans av kaffemaskiner i nära anslutning till arbetsplatsen

Alla som har behov av en lokal eller önskar byta från befintliga lokaler skall kontakta FM-Support.

Information om lokalvård som ingår i hyra, tilläggstjänster och avropstjänster

Information gällande möbelbeställningar från leverantörer samt möbelförråd Alleima Tube.

I hyran för kontorslokaler i Alleimas byggnader ingår sk Multiprinters. Mer information hittar du här

Alleima erbjuder två personalrestauranger med en egen profil

Hantering av post, poststationer med mera

​Inom FM är vaktmästare ett samlingsbegrepp för de tjänster som ej innefattas i något annat tjänsteområde