Tjänster

Facility Management ska vara ett föredöme och ge de absolut bästa förutsättningarna för industriell verksamhet

  • FM ska utifrån enkelhet och innovation leverera kostnadseffektiva gemensamma tjänster med rätt kvalitet så att verksamheterna kan koncentrera sig på sin affär.
  • I samverkan med kunder och leverantörer harmonisera, standardisera och effektivisera våra tjänster så vi är bättre än externa alternativ

Säkerhet

Industriräddningstjänst, bevakning, besökshantering och länkar till trafikregler med mera

Gå till tjänster inom säkerhet

One person standing in the foreground and three persons standing behind.

Produktionsservice

Avfallshantering, datanät och distribution av exempelvis el, vatten, olja, gas, syra, ånga och tryckluft

Gå till produktionsservice

Arbetsplatsservice

Tjänster för ditt dagliga arbete, såsom kaffe- och vattenmaskiner, lokalvård och posthantering

Gå till arbetsplatsservice

Fastighetsservice

Byggprojekt, lokalplanering, kartportal, byggnadsunderhåll och andra tjänster för fastighet och utemiljö

Gå till fastighetsservice