Om FM Sandviken

Facility Management (FM) ansvar för att upprätthålla infrastrukturen på Sandvikens Industripark.

Områdesbild.PNG

  • FM ska utifrån enkelhet och innovation leverera kostnadseffektiva gemensamma tjänster med rätt kvalitet så att verksamheterna kan koncentrera sig på sin affär.
  • I samverkan med kunder och leverantörer harmonisera, standardisera och effektivisera våra tjänster så vi är bättre än externa alternativ.