FM Fastighetsförvaltning

Tom Söderström

Fastighetschef och Utemiljöförvaltare
Telefon: +46 (0)70 610 02 60
E-Mail: tom.soderstrom@alleima.com

Adam Båth

Tf Fastighetsförvaltare, Förvaltarområde: IPCO, SZ (orange område) och Strip Tech, Stålforskningen, Powder och AM (grönt område)
Telefon: +46 (0)76 852 95 98
E-Mail: adam.bath_c@alleima.com

MH128.png Micaela Holmqvist

Teamledare och Fastighetsförvaltare, Förvaltarområde: OGS och Nuclear
Telefon: +46 (0)70 616 58 57
E-Mail: micaela.holmqvist@alleima.com

Nils-Olof Bergqvist

Fastighetsförvaltare, Förvaltarområde: RDS, SMR, Tube HOT (blå områden)
Telefon: +46 (0)72 205 67 65
E-Mail: nils-olov.bergqvist@alleima.com

Frida Bergman

Tjänsteägare restauranger och fastighetsförvaltare, Förvaltarområde: SMS, Holding, SPS, GUS, Göranssonska Skolan (gult område) och Transport
Telefon: +46 (0)70 616 57 85
E-Mail: frida.bergman@alleima.com

Göran Skog

Fastighetsförvaltare, Förvaltarområde: SV, Jernbro, Centralförådet och ZAPP (mörkrött område)
Telefon: +46 (0)76 723 18 04
E-Mail:goran.skog_c@alleima.com